Wykładowcy:

Arkadiusz Wnuk - wykładowca niekonkursowy
Wykształcenie :
Tytuł zawodowy : mgr analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny
Specjalista w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Specjalista w zakresie zdrowia publicznego
Analityk kliniczny

Zajmowane stanowiska:
Koordynator POCT Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Wcześniej:
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu
Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Szpitala Powiatowego w Nowym Targu

Zainteresowania w dziedzinie medycyny:
Organizacja i zarządzanie systemami badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem
Badania laboratoryjne w medycynie ratunkowej
Organizacja i zarządzanie bankiem krwi
Systemy informatyczne w praktyce medycznej

Marek Juda
Data urodzenia: 4.05.1979 r.
Wykształcenie:
2011 rok – uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu mikrobiologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych 2010 rok – uzyskanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych z wyróżnieniem 2008 rok – ukończenie Oddziału Analityki Medycznej, Wydziału Farmaceutycznego, Akademii Medycznej w Lublinie, z wynikiem bardzo dobrym i uzyskanie tytułu magistra analityki medycznej
Zatrudnienie:
Od 2004 roku, do chwili obecnej – stanowisko asystenta, a od 2011 r. adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Działalność dydaktyczna, w tym nauczanie studentów Oddziału Anglojęzycznego. Zainteresowania naukowe: mechanizmy oporności drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne; metody eradykacji biofilmu bakteryjnego.
Od 2016 roku, do chwili obecnej – stanowisko kierownika Pracowni Bakteriologii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie Od 2013 roku, do chwili obecnej – pełnienie nadzoru merytorycznego nad Pracownią Bakteriologii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie 2015-2016 – asystent w Pracowni Bakteriologii laboratorium ALAB w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie 2009-2012 roku oraz od 2014 roku do chwili obecnej – stanowisko asystenta w Pracowni Mikrobiologii Centrum Medycznego „Luxmed” w Lublinie Październik 2003-wrzesień 2004 – słuchacz Studium Doktoranckiego w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Akademii Medycznej im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie

Udział w projektach naukowych:
Kierownik prac badawczych w ramach projektu „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica” (współpraca z firmą SKOTAN S.A. na lata 2013-2015)
Liczne projekty w ramach działalności statutowej

Publikacje naukowe i doniesienia zjazdowe:
23 prac oryginalnych
10 prac przeglądowych
1 praca popularnonaukowa
14 doniesień na konferencjach międzynarodowych
15 doniesień na konferencjach krajowych

Stypendia:
Styczeń 2003-marzec 2003 – stypendysta w ramach programu Socrates-Erasmus w Escola Superior de Technologia da Saude w Coimbra (Portugalia)
Laureat 11 grantów wyjazdowych European Society of clinical Micrbiology and Infectious Disease (ESCMID) na wyjazdy szkoleniowe za granicę
Laureat Nagrody Rektorskiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
Przynależność do towarzystw naukowych:
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej

Szkolenia:
Liczne szkolenia odbyte za granicą (Holandia, Niemcy, Hiszpania, Majorka, Rumunia, Włochy, Austria, Dania, Ukraina) i w Polsce

Zainteresowania:
Muzyka, teatr, podróże

Ewelina Pukownik
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2011 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku analityka medyczna. W maju 2016 roku obroniła pracę doktorską "Rekonstytucja układu immunologicznego po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych". W roku 2016 rozpoczęła też specjalizację z laboratoryjnej hematologii medycznej.
Od około 3 lat pracuje w sieci laboratoriów medycznych Synevo. Pochodzi z Borów Tucholskich toteż swoją karierę w ww firmie rozpoczęła w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w Centralnym Laboratorium Medycznym w Łodzi, gdzie ma swoją małą pracownię cytometrii przepływowej. Hematologia i immunologia to mój główny obszar zainteresowania.

Marcin Dziedzic
Doktor nauk farmaceutycznych Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący jako asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto, pracownik laboratorium analiz lekarskich ALAB, autor oraz współautor publikacji z zakresu aktywności układu adrenergicznego u pacjentów przewlekle hemodializowanych. Obecnie w swojej pracy naukowej star się łączyć zagadnienia związane z genetyką oraz stosowanych parametrów laboratoryjnych w grupie pacjentów z upośledzeniem funkcjonowania nerek. Prywatnie motocyklista, miłośnik wypieków oraz fan muzyki rockowej.

Małgorzata Pokrywka
od 2015 roku pracuje w Katedrze Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł magistra Biologii a w 2013 roku, na podstawie pracy p.t. „Udział Galektyny-3 w odpowiedzi komórek ludzkiego czerniaka na czynniki wywołujące śmierć”, tytuł Doktora Nauk Biologicznych. W latach 2013-2014 pracowała w Małopolskim Centrum Biotechnologii na stanowisku Eksperta d.s. Transferu Technologii oraz jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej. Obecnie prowadzi działalność zarówno naukową jak i dydaktyczną. Jej zainteresowania naukowe dotyczą podstaw molekularnych rozwoju nowotworów oraz diagnostyki molekularnej nowotworów. Lubi górskie wycieczki i spacery po lesie. W wolnych chwilach czyta fantastykę.

Maciej Korpysz
M KorpyszMaciej Korpysz (ur. 19 września 1987 r. w Sandomierzu) - magister analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny. W roku 2011 obronił pracę magisterską pt. "Retrospektywna ocena stężenia chromograniny A w surowicy krwi pacjentów z guzami neuroendokrynnymi". Od 2012 roku pracuje jako asystent
w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej UM w Lublinie prowadząc działalność naukowo-dydaktyczną. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w szczególności na prowadzeniu badań u chorych na szpiczaka plazmocytowego. Od 2015 roku realizuje zadanie badawcze dla młodych naukowców pt. "Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej nowych biomarkerów indukujących resorpcję kości w przebiegu gammapatii monoklonalnej". Jest autorem i współautorem 10 publikacji naukowych, 2 monografii oraz doniesień zjazdowych. Pracuje również jako młodszy asystent w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK Nr 1 w Lublinie gdzie sprawuje opiekę merytoryczną nad pracownią białek specyficznych. Od 2012 roku członek PTDL. Obecnie jest w trakcie: przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Pozamedyczne zainteresowania to: sport, turystyka górska oraz sadownictwo.

Maciej Smutek
M Smutek

Urodzony w Lublinie. Tamże zdobył wykształcenie przyrodnicze, które następnie uzupełnił podyplomowym kursem Analityki Medycznej. Medycyna Laboratoryjna stała się jego pasją i wyborem na resztę życia. W wymagającym zawodzie przyświeca mu motto, słowa Izaaka Asimowa: „edukacja to nie jest coś co można ukończyć”, uzupełnione o stare chińskie przysłowie: „nieważne jak wolno idziesz, o ile się nie zatrzymujesz”. Obecnie pracuje w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Z wielką przyjemnością pomaga w prowadzeniu bloga - odiagnostyce.pl, opracowując kolejne posty.
W wolnym czasie poświęca się hobby – spaniu. Jego największym marzeniem jest podróż na Marsa.Michał Paweł Budzyński
M BudzynskiUrodzony w 40 rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. Zodiakalny Lew. Lubelak z dziada pradziada. Z wykształcenia: Technolog Żywności i Żywienia Człowieka, Pedagog, Biotechnolog, Diagnosta laboratoryjny. W 2015 roku obronił pracę doktorską „Zmiany ekspresji wybranych krążących mikroRNA u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w zależności od statusu mutacyjnego genu NOTCH1”. Z zamiłowania geograf. Na co dzień zgłębia tajemną wiedzę obsługi aparatów biochemicznych. Od prawie 2 lat związany z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Ceniony za umiejętność zgrabnego łączenia rzetelnej, popartej studiami wiedzy z codzienną pracą. Zawodowo żadnej pracy się nie boi. Entuzjasta polskich szlaków górskich, mistrz wypieków, miłośnik psów i kotów.

Stanisław Skulimowski
Asystent pracujący w Instytut Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie.
Zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniach grywalizacji w edukacji, projektowaniu i tworzeniu gier oraz grafice komputerowej.
Animator lubelskich grup entuzjastów IT, współorganizator spotkań WordUp Lublin oraz Lublin GameDev Barcamp.
Wiceprezes fundacji Lublin GameDev, promującej rozwój kreatywności i zwiększanie kompetencji w dziedzinie technologii przemysłu kreatywnego.

  • Podręczniki 3d- książki wzbogacone o elementy rozszerzonej rzeczywistości 
    • o opis: Autor wykładu opisuje przykład zastosowania systemu rozszerzonej rzeczywistości w celu zwiększenia potencjału edukacyjnego podręczników naukowych. Wykorzystując specjalne drukowane znaczniki oraz przygotowane oprogramowanie, informacje zawarte w książkach naukowych mogą stać się bardziej przystępne poprzez dodanie trójwymiarowych projekcji oraz animacji. Zapewnia to możliwość prezentacji zjawisk, które do tej pory były trudne do przedstawienia lub w ogóle nie możliwe do pokazania przy pomocy płaskich obrazów.
  • Komputerowy system badania ludzkich zachowań Cogillu
    • opis: Autor wykładu opisuje zasadę działania autorskiego systemu badania ludzkich zachowań, wykorzystującego immersyjne środowisko komputerowej grafiki trójwymiarowej. Cogillu jest rozwijany w celu dostarczania dodatkowych danych cyfrowych na rzecz badań psychologicznych (np. leczenie fobii) oraz badań zdolności psychoruchowych (np. reakcje mięśniowe, koordynacja). Komputerowe środowisko symulacyjne umożliwia w relatywnie krótkim czasie opracowanie i przeprowadzenie scenariuszy eksperymentów, które mogą być dowolnie powtarzane, odtwarzane oraz modyfikowane w czasie sesji. Synchronizacja danych z zewnętrznych czujników pomiarowych(np. czujniki ruchu, pulsometr), umożliwia zapis i synchronizację wielu sygnałów w celu późniejszej, złożonej analizy. Opracowana architektura zapewnia możliwość rozszerzenia układu o dodatkowe czujniki (np. EEG).

Marita Pelczarska
M PelczarskaFizjoterapeuta, szkoleniowiec. Na co dzień w swojej pracy mam styczność z nowoczesnymi urządzeniami medycznymi. Swoją wiedzą z tego zakresu dziele się z lekarzami i terapeutami wdrażając ich w tajniki innowacyjnych terapii. Moją misją jest troska o zdrowie i samopoczucie pacjentów oraz poszerzanie horyzontów służby medycznej. Prywatnie interesuje się psychologią i rozwojem osobistym. Uwielbiam zróżnicowane Polskie krajobrazy, górskie wędrówki i jazdę na nartach. Ponad wszystko cenie sobie czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

Szymon Kierat
S KieratJest diagnostą laboratoryjnym, pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Zawodowo motywuje i cieszy go, że praca diagnosty laboratoryjnego dostarcza tak ważnych informacji i odpowiada na wiele pytań kolegów klinicystów. Inspiruje go również wdrażanie i wykorzystywanie najnowszych metod, zwłaszcza tych opartych o badanie DNA, czym zajmuje się od kilku miesięcy. Lubi także pracować ze studentami prowadząc zajęcia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prywatnie uwielbia górskie wędrówki, duże miasta Europy oraz tworzenie stron internetowych.

Michał Woźniak
Urodzony14.09.1979r, absolwent wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kierunek apteczno - zielarski) oraz Chromatograficznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą farmaceutyczną i medyczną - pracownik firm farmaceutycznych -Solvay Pharma, Mepha, Siemens Healthcare, Synektik, obecnie Product Manager w firmie Biomed Lublin.

Prywatnie - mąż i ojciec 2 córek Mai i Jagody. Zainteresowania i hobby: ekonomia, numizmatyka, kolarstwo górskie oraz biegi górskie - na swoim koncie mam ukończonych kilka maratonów oraz ultramaratonów, w tym Bieg Rzeźnika (82 km), Tatra Fest Bieg, Zimowy maraton Bieszczadzki, Ultramaraton Bieszczadzki (53 km).

Marcin Muskała
(ur. 1985) – absolwent kierunku Biologia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz podyplomowych studiów Analityka Medyczna, realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Od 2012 r. Młodszy Asystent w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ponadto od 2016 pracownik „ALFAMED Laboratoria” w Lublinie.
W 2014 r. rozpoczął specjalizację z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jego obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z błędem przedanalitycznym, odmiennością diagnostyki laboratoryjnej w zależności od wieku i płci, oraz diagnostyce kobiet w ciąży.

Marcin Lewicki
lekarz w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Asystent w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych UM w Lublinie. Zainteresowania poza medyczne obejmują: historię sztuki i literaturę fantastyczną. Fan Depeche Mode oraz amerykańskiego zespołu rockowego Kansas.

Ewa Gruszewska
Ewa Gruszewska, doktor nauk medycznych, jest adiunktem w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej (ZDB) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalistą laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu laboratoryjnej diagnostyki węglowodanowej i azotowej na wszystkich wydziałach UMB, również zajęcia ze studentami anglojęzycznymi. Jest opiekunem staży specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy w zakładach diagnostycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (USK). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół glikozylacji i zaburzeń tego procesu, głównie sjalilacji w różnych stanach klinicznych. Wynikiem tego jest współautorstwo wielu publikacji oryginalnych i poglądowych w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na kongresach krajowych i międzynarodowych. Dr n. med. Ewa Gruszewska była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe (nagrody Rektora UMB) oraz zawodowe, uzyskała m. in. prestiżowe stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy, nagrodę za najlepszą pracę doktorską pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a także nagrodę dla Młodego Pracownika Diagnostyki Laboratoryjnej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Jako młody pracownik diagnostyki laboratoryjnej od 2013 roku kieruje Pracownią Diagnostyczną w ZDB, gdzie pełni wiele dodatkowych funkcji, m. in. odpowiada za zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości, jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością w USK w Białymstoku i osobą nadzorującą funkcjonowanie SZJ w ZDB.
Prywatnie w wolnych chwilach lubi relaksować się przy dobrej książce oraz odkrywać świat dzięki podróżom odznaczając kolejne punkty na swojej długiej liście marzeń do spełnienia.

Monika Błocka-Gumowska
- mgr analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 2011 jestem odpowiedzialna za pracownie hematologii w Laboratorium Centralnym, Szpitala Klinicznego na Banacha, w Warszawie.
Jestem również audytorem wewnętrznym i wiodącym SZJ normy ISO 9001 oraz asystentem systemu zarzadzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym według normy PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 15189.
Staram się najlepiej jak potrafię dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, stażystami i wszystkimi którzy potrzebują wsparcia merytorycznego przed egzaminem.
Diagnostą zapragnęłam zostać od kiedy dowiedziałam się, że istnieje taki kierunek studiów na Akademii Medycznej w Warszawie i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić w życiu coś innego.
Moją zawodową pasją jest przede wszystkim hematologia.
Prywatnie jestem mamą i żoną, interesuje się kuchnią włoską, teatrem i namiętnie słucham Bajora.