Program

Dzień I 12 maja 2017
08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:30 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
– dr n. med. Wojciech Gernand
09:30-10:30 „Mikrobiom układu pokarmowego”
– prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
10:30-10:50 I uczestnik konkursu - Marek Juda
"Diagnostyka mikrobiologiczna wczoraj, dziś i jutro"
11:00-11:20 II uczestnik konkursu - Ewelina Pukownik
„Możliwości zastosowania cytometrii przepływowej w diagnostyce laboratoryjnej"
11:30-12:00 Przerwa
12:00-12:20
III uczestnik konkursu - Marcin Dziedzic
„Rola krążących mikroRNA w regulacji aktywności enzymatycznej renalazy oraz stężenia katecholamin w diagnostyce i ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów hemodializowanych"
12:30-12:50 IV uczestnik konkursu - Małgorzata Pokrywka
„Galektyna-3 - białko o wielu twarzach
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:45 Badania laboratoryjne POCT – krok w przyszłość ?
– Arkadiusz Wnuk
15:00-15:20
V uczestnik konkursu - Maciej  Korpysz
„Nowe możliwości oceny białka monoklonalnego za pomocą testu par ciężki-lekki łańcuch immunoglobulin (HLC, Hevylite) u chorych z dyskrazjami plazmocytowymi”
15:30-15:50 VI uczestnik konkursu - Maciej Smutek 
„Szczepionka na raka- gdzie jesteśmy?”
16:00-16:20 VII uczestnik konkursu - Michał Budzyński 
„Biopsja bez biopsji”
16:30-16:50 VIII uczestnik konkursu - Stanisław Skulimowski
„Podręczniki 3d- książki wzbogacone o elementy rozszerzonej rzeczywistości”
17:00-17:20 IX uczestnik konkursu - Marita Pelczarska
„Kosmiczna technologia”
17:30-17:50 X uczestnik konkursu - Szymon Kierat
"Technika MLPA - założenia i zastosowania"
18:00-18:20 XI uczestnik konkursu - Stanisław Skulimowski
"Komputerowy system badania ludzkich zachowań Cogillu"
18:30 Zakończenie I dnia konferencji – Stanisław Kusiak – Lublin 
19:30 Kolacja w hotelu
   
Dzień II 13 maja 2017
9:00-9:20 XII uczestnik konkursu - Michał Woźniak
„Wpływ preparatów zawierających pochodną flawonoidową diosminę na poziom izoprospanów i ekspresją genów związanych z apoptozą i patologią śródbłonka we krwi pacjentów chorych na przewlekłą niewydolność żylną"
9:30-9:50 XIII uczestnik konkursu - Marcin Muskała
„Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna”
10:00-10:20 XIV uczestnik konkursu - Marcin Lewicki
„Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu guzów chromochłonnych”
10:30-10:50 XV uczestnik konkursu - Ewa Gruszewska
„Laboratorium w centrum zmian – nowe wyzwania i możliwości”
11:00-11:30 XVI uczestnik konkursu - Monika Błocka-Gumowska
„Czyniąc rzeczy wielkie, zaczynaj od rzeczy drobnych czyli ewolucja metod oznaczania stężenia hemoglobiny"
11:30-12:00 Głosowanie
12:00-12:40 „Słów kilka o teście korekcji”  
– laureat II edycji Maja Diagnostycznego - Paweł Kozłowski 
12:40-13:10 Zakończenie, wręczenie nagród