Konkurs Diagnostyczny Maj 2017

12 i 13 maja 2017 roku Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków organizuje trzecią edycję Diagnostycznego Maja.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodszych Kolegów do aktywnego udziału w konferencjach i zjazdach poświęconych szeroko pojętej diagnostyce/medycynie laboratoryjnej. Chodzi nam w szczególności o stworzenie okazji do zaprezentowania szerszej społeczności diagnostów laboratoryjnych grupy utalentowanych mówców.

Konkurs Diagnostyczny Maj 2017 objęty został osobistym patronatem: dr Elżbiety Puacz, Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr hab. n. med. Bogdana Solnicy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Głównym sponsorem są:

ZASADY KONKURSU:

1.

Pierwsza faza Konkursu polega na zebraniu nominacji w dniach 7 listopada 2016- 31 stycznia 2017, dla wyróżniających się kandydatów- wykładowców,
którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.

2.   Tematy wykładów nie podlegają ograniczeniu.
Chcielibyśmy, aby motywem przewodnim Konferencji był postęp technologiczny/informatyczny w diagnostyce laboratoryjnej/medycznej .
Szczególnie interesuje nas wykorzystanie nowych technologii w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy oraz to co ułatwia formułowanie prawidłowego
wyniku, prawidłowe rozpoznanie choroby.
Jest to pojemny temat, w którym zmieszczą się różnorodne zagadnienia. Jest to jednak tylko sugestia, a nie wymóg formalny.
3.   
Finałem Konkursu będzie Konferencja, która odbędzie się 12-13 maja 2017 r. w Lublinie.

 

 
REGULAMIN KONKURSU:
  1. Po wysłuchaniu wszystkich wykładów, uczestnicy spotkania będą głosowali na wykładowców, którzy w ich ocenie wypadli najlepiej.
  2. Każdy uczestnik spotkania otrzyma do rozdysponowania 32 punkty ( ilość wykładowców, uczestników konkursu, razy 2).
  3. Po zliczeniu głosów,  wykładowcy, którzy otrzymali najwięcej punktów zajmą odpowiednio I , II i III miejsce.

NAGRODY:

1 miejsce - 2.000,00 PLN netto

2 miejsce - 1.500,00 PLN netto

3 miejsce -    500,00 PLN netto

Nagroda zostanie wypłacona jako honorarium za wykład, po podpisaniu umowy o dzieło z organizatorem.